Dostęp do informaji publicznej - Dostęp do informacji publicznej - Komenda Powiatowa Policji w Słubicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Strona znajduje się w archiwum.

Dostęp do informaji publicznej

W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie podmiotowej BIP KPP, prosimy o przekazanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej na poniższy adres, listem tradycyjnym lub elektronicznym. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2003 r. (II SAB 372/03) obowiązek udostępnienia informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskujące.

 

 

 

Dla ułatwienia zachęcamy Państwa do skorzystania z formularza_wniosku o udostępnienie informacji publicznej przygotowanego przez Komendę Główną Policji.

 

 

 

Nasz adres:
 
Komenda Powiatowa Policji w Słubicach

ul.Kazimierza Wielkiego 1

69-100 Słubice

e-mail BIP KPP Słubice: rzecznik.kpp_slubice@go.policja.gov.pl

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.
 
Jednocześnie informujemy, że ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

Metryczka

Data publikacji : 09.10.2009
Data modyfikacji : 24.05.2012
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Słubicach
Osoba udostępniająca informację:
Andżelika Szalast Zespół Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Andżelika Szalast
do góry